„OMIKRON”

ul. Mehoffera 66c lok. 9
03-131 Warszawa
kom.: +48 506 328 948
e-mail: biuro@omikron.org.pl
www.omikron.org.pl

Stowarzyszenie OMIKRON powstało jako inicjatywa kilku socjologów starających się w niebanalny sposób przybliżać sens badań społecznych ludziom, którzy tego sensu nie dostrzegają. Projekt OMIKRON ma na celu uświadomienie zalet poszerzania wiedzy empirycznej, zdobywanej i wykorzystywanej w praktycznych działaniach osób, instytucji i firm. Wiedzy użytecznej i zdobytej rzetelnymi metodami. Co prawda, licząc na własną intuicję i szczęście, można odnieść sukces, ale nie ma co się łudzić, że jest to bardziej prawdopodobne niż trafienie szóstki w totka.

- ∗ -

Działalność

Prowadzimy badania społeczne - na wielu polach: od badań bezdomności do ewaluacji kampanii reklamowych. Nie boimy się wyzwań, wręcz przeciwnie - im trudniejszy i bardziej zawiły problem badawczy, tym więcej zaangażowania z naszej strony.

Doradzamy - na wielu polach: od ankiety do pracy magisterskiej, czy w kwestii rozwoju firmy o kolejne oddziały, po planowanie dużych kampanii badawczych. Wiemy, kiedy do osiągnięcia celu potrzebny jest zasobny portfel, a kiedy wystarczą badania na zastanych danych. Czasami desk research jest dużo skuteczniejsze niż własne badania na próbie ogólnopolskiej.

Partnerujemy w projektach unijnych - w wielu przypadkach o atrakcyjności projektu świadczą elementy zdawałoby się poboczne. Ewaluacja rezultatów miękkich, badania satysfakcji beneficjentów ostatecznych czy skuteczności kampanii promocyjnej to dodatkowe punkty w ocenie merytorycznej. Racjonalność dobranych metod badawczych, właściwa kalkulacja finansowa działań, czy doświadczeni wykonawcy z pewnością podniosą konkurencyjność projektu.

Szkolimy - pokazujemy, jak skutecznie zarządzać badaniami w instytucji lub firmie, aby racjonalnie wydawać środki na zdobywanie niezbędnych informacji. Prowadzimy szkolenia metodologiczne i warsztaty pracy z narzędziami badawczymi.

Wspieramy administrację - państwową i samorządową w działaniach na rzecz poprawy ich funkcjonowania i podnoszenia jakości świadczonych usług. Badamy satysfakcję pracowników i klientów, jakość kampanii wizerunkowych, a także badania społeczne z zakresu uzależnień i promocji zdrowia.

Do początku ⇑

- ∗ -

Metody

Badania kwestionariuszowe to najpopularniejsze narzędzie do badania opinii i postaw. Kwestionariusz pozwala na uchwycenie cech ilościowych i jest niezastąpiony, jeśli chcemy wiedzieć „ile” lub „jak często” dane zjawisko zachodzi. Pozwala również powierzchownie badać motywy zachowań lub przyczyny zjawisk. Istnieje wiele rodzajów i wariantów tej metody: kwestionariusze wywiadu (z udziałem osoby przeprowadzającej wywiad), kwestionariusz ankiety (badani sami wypełniają ankietę), ankiety internetowe, ankiety pocztowe, telefoniczne i wiele innych. Zastosowanie odpowiedniego wariantu zależy od tematu badań, warunków, zaangażowanych sił i środków. W większości przypadków zachodzi konieczność przeniesienia danych z papierowych ankiet do komputerowych baz danych, by możliwa była ich analiza statystyczna.

Wywiady pogłębione (IDI) to badania jakościowe prowadzane, by poznać przyczyny i powody zachowań ludzkich. Realizowane przez doświadczonego ankietera pozwalają pogłębić wiedzę o zjawiskach, czy zachowaniach lub odkryć nowe, czasami nieuświadamiane, motywy podejmowanych działań. Stosuje się je zazwyczaj, by zweryfikować niewyjaśnione wyniki badań ilościowych lub przeciwnie - by prawidłowo zaplanować przyszłe badania ankietowe.

Zogniskowane wywiady grupowe - fokusy (FGI) są warianetm wywiadów pogłębionych.Prowadzi się je z grupą od 6 do 10 osób. Oprócz oczywistej oszczędności czasu, zaletą fokusów jest ujawnianie się procesów grupowych, które pomagają w rozpoznawaniu przyczyn zachowań. Realizacja fokusów wymaga zaangażowania doświadczonych moderatorów, odpowiednich pomieszczeń i sprzętu do rejestracji audio i video. W określonych przypadkach można realizować fokusy poza specjalistycznymi pomieszczeniami (fokusownie), w naturalnych dla respondentów warunkach.

Badania biograficzne to metoda z pogranicza antropologii wykorzystująca naturalne zdolności respondentów do ujawniania własnych doświadczeń. Pisanie pamiętników, czy ujawnianie własnych historii życiowych to dla wielu ludzi łatwiejsze niż stresująca wizyta ankietera lub szybkie badanie na środku ulicy. Realizacja badań tą metodą zabiera zwykle więcej czasu niż fokusy, czy kwestionariusze, dlatego nie jest zbyt lubiana przez marketingowców, ale w badaniach społecznych coraz częściej sięga się do tej klasycznej metody.

Desk research to eksploracja źródeł zastanych, czyli sprawdzenie, co inni już zrobili w temacie, który nas interesuje. Jest to zazwyczaj pierwsze działanie we wszystkich projektach badawczych. Uniknięcie wyważania już otwartych drzwi skutkuje obniżeniem kosztów projektu, skróceniem czasu realizacji i - co najważniejsze - minimalizuje ryzyko poważnych błędów w projektowaniu badania. Nie zawsze źródła zastane udostępniane są za darmo, ale czasem lepiej pozyskać gotowe wyniki niż realizować własne badania, choćby ze względu na czas, jaki musimy na ich realizację poświęcić. Warto więc poszukiwać już gotowych rozwiązań. Ale nawet w tej, zdawałoby się najprostszej metodzie, trzeba wiedzieć, gdzie i jak szukać.

Mystery shoper - tajemniczy klient – to odmiana metody obserwacji uczestniczącej. Badacz podszywający się pod klienta testuje jakość obsługi, kwalifikacje sprzedawców i doradców, ale częściej ich podejście i nastawienie do klienta. Niepozornemu badaczowi łatwiej zidentyfikować problemy, gdy niespodziewający się niczego pracownik, czy urzędnik ujawnia swoje codzienne zachowanie. Metoda ta dowiodła swojej skuteczności, zwłaszcza że wielu pracowników nie ma świadomości o podleganiu dyskretnej weryfikacji.

Do początku ⇑

- ∗ -

Aktualności

Wiosną 2011 zakończyliśmy realizację projektu ISO dla obszarów metropolitalnych. Zaciekawionych efaktami naszej pracy odsyłamy na stronę projektu www.iso.zpp.pl.

Do początku ⇑

- ∗ -

© 2008-2015 Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Badań Społecznych OMIKRON